Een rondleiding in de hemel


Datum: 04 juni 2023 - 17:00 uur
Predikant: Ds. A. van de Bovekamp, Scherpenzeel
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Diaconie algemeen
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Psalm 150 : 1 en 2 (DNP)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Opwekking 253 (Heilig, heilig, heilig Heer)
6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
7. Kindermoment/kinderlied: OTH 541 (Mijn God is zo groot)
8. Schriftlezing: Openbaring 5
9. Zingen: Psalm 93 : 1, 2 en 3 (DNP)
10. Tekstafkondiging: Openbaring 5
11. Verkondiging met als thema: Een rondleiding in de hemel
                             1. we krijgen overzicht | 2. we zien Jezus’ macht | 3. we loven God
12. Zingen: Psalm 68 : 10 (OB)
13. Dankgebed en voorbeden
14. Inzameling van de gaven
15. Zingen: Opwekking 366: 1 en 2 (Kroon Hem met gouden kroon)
16. Geloofsbelijdenis
17. Slotlied: Opwekking 366 : 3 (Kroon Hem, de Vredevorst!)
18. Zegen

Opwekking 253 – Heilig, heilig, heilig Heer

Op Toonhoogte 541 – Mijn God is zo groot

Opwekking 366 – Kroon Hem met gouden kroon

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world