Deze God is onze God


Datum: 04 februari 2024 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: NGB artikel 1
Eerste collecte: Pastoraat in de gezondheidszorg (CGK-kassen)
Tweede collecte: Project NED161 Familiehuis Schollevaar
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten
2. Mededeling namens de kerkenraad door de ouderling van dienst
3. Voorzang: Ik zal er zijn (Sela)
4. Stil gebed
5. Votum en groet
6. Zingen: Psalm 113:1,2 (DNP)
7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
8. Woord voor de kinderen
9. Kinderlied: Weerklank 595 (’s Zondags gaan we naar de kerk)
10. Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 en 27-31
11. Zingen: Psalm 103:5 (LvdK)
12. Schriftlezing: Jesaja 44:1-6
13. Zingen: Psalm 103:7 (LvdK)
14. Lezing artikel 1 Nederlandse Geloofsbelijdenis
15. Zingen: Psalm 103:9 (LvdK)
16. Verkondiging met als thema: Deze God is onze God
17. Zingen: Gezang 399:1,2,3 (LvdK; Wij loven U, o God)
18. Dankgebed en voorbeden
19. Inzameling van gaven
20. Zingen: Troost:1,4,5 (Troost, troost Mijn volk)
21. Geloofsbelijdenis
22. Slotlied: Psalm 48:6 (OB)
23. Zegen

 

Ik zal er zijn

 

Wij loven U, o God

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world