Ouderzorg en kindereer


Datum: 02 oktober 2022 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: HC zondag 39 (deel 1)
Eerste collecte: Kerk en Israël (CGK-kassen)
Tweede collecte: Evangelisatie (CGK-kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


De samenvatting bij de preek vindt u in deze link: Samenvatting preek HC39

Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Opwekking 723:1,3 (Kom, volk van de verrezen Heer)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Psalm 71:9,10 (LvdK)
6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
7. Woord voor de kinderen
8. Kinderlied: OpwekkingKids 153 (Here, maak mij Uw wegen bekend)
9. Schriftlezing: Exodus 20:12 / Deuteronomium 5:16 / Leviticus 19:1-3 / Psalm 78:1-7
10. Zingen: Gereformeerd Kerkboek 176a: 1,2 (Gedenk, o volk – wijs: Psalm 140)
11. Lezing Heidelbergse Catechismus zondag 39
12. Zingen: Gereformeerd Kerkboek 176a: 7,13 (Gij zult uw ouders)
13. Verkondiging met als thema: Ouderzorg en kindereer
14. Zingen: Psalm 78:1,2 (DNP)
15. Dankgebed en voorbeden
16. Inzameling van gaven
17. Zingen: Psalm 103:7,9 (OB)
18. Geloofsbelijdenis
19. Slotlied: Gezang 390:1,3 (LvdK; ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen)
10. Zegen

Opwekking 723 – Kom, volk van de verrezen Heer

 

OpwekkingKids 153 – Here, maak mij Uw wegen bekend

 

Gezang 390 – ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world