Ds. T. Wijnsma – middagdienst – 8-12-2019


Datum: 08 december 2019 - 17:00 uur
Predikant: Ds. T. Wijnsma (Putten)
Eerste collecte: Emeritikas (CGK-kassen)
Tweede collecte: Diaconie algemeen
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Om deze dienst in het kerkgebouw bij te wonen is reserveren verplicht. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar, of reserveren is pas later mogelijk. Online is de dienst voor iedereen te volgen.

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Psalm 42: 1, 5 & 6 (DNP)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Opwekking 595 (Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis) – zie onder
 5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 6. Schriftlezing (HSV): Jesaja 8: 23-9: 6 & Mattheüs 4: 12-17
 7. Zingen: Psalm 119: 53 & 65 (OB)
 8. Verkondiging met als thema: Jesaja 9: 1 “Licht in de duisternis!”
 9. Zingen: Opwekking 334: 1 & 2 (Heer uw licht en uw liefde schijnen) – zie onder
 10. Dankgebed en voorbeden
 11. Inzameling van de gaven
 12. Zingen: Gezang 26: 1, 3 & 4 uit het Liedboek voor de kerken. ( Daar is uit ’s werelds duist’re wolken)
 13. Geloofsbelijdenis
 14. Slotlied: Lofzang van Simeon: 2 (OB)
 15. Zegen

Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis

 

Heer uw licht en uw liefde schijnen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world