Ds. T. Wijnsma – middagdienst – 8-12-2019


Datum: 08 december 2019 - 17:00 uur
Predikant: Ds. T. Wijnsma (Putten)
Eerste collecte: Emeritikas (CGK-kassen)
Tweede collecte: Diaconie algemeen
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Psalm 42: 1, 5 & 6 (DNP)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Opwekking 595 (Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis) – zie onder
 5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 6. Schriftlezing (HSV): Jesaja 8: 23-9: 6 & Mattheüs 4: 12-17
 7. Zingen: Psalm 119: 53 & 65 (OB)
 8. Verkondiging met als thema: Jesaja 9: 1 “Licht in de duisternis!”
 9. Zingen: Opwekking 334: 1 & 2 (Heer uw licht en uw liefde schijnen) – zie onder
 10. Dankgebed en voorbeden
 11. Inzameling van de gaven
 12. Zingen: Gezang 26: 1, 3 & 4 uit het Liedboek voor de kerken. ( Daar is uit ’s werelds duist’re wolken)
 13. Geloofsbelijdenis
 14. Slotlied: Lofzang van Simeon: 2 (OB)
 15. Zegen

Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis

 

Heer uw licht en uw liefde schijnen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world