Ds. J.W. Wüllschleger – Middagdienst – 09-12-2018


Datum: 09 december 2018 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.W. Wüllschleger
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Zending (CGK kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
3. Zingen: Gezang 423 : 1,2,3,4 (LvdK) – Ach, blijf met uw genade
4. Stil gebed, votum en groet
6. Zingen: Psalm 40 : 1,5 (OB)
7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
8. Schriftlezing (HSV): Psalm 27
9. Zingen: Gezang 118 : 1,2 (LvdK) – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
10. Verkondiging met als thema: Het medicijn tegen moedeloosheid

  • De kwaal
  • Het medicijn
  • De uitwerking

11. Zingen:  Psalm 27 : 7 (OB)
12. Collecten
13. Dankgebed en voorbeden
14. Zingen: Psalm 130 : 1,2 (DNP)
15. Geloofsbelijdenis
16. Zingen: Gezang 135 : 3 (Ned.Herv.Bundel) – Lof, eer en prijs zij God
17. Zegen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world