Ds. J.G. Schenau – ochtenddienst– 8-12-2019


Datum: 08 december 2019 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: 2e adventszondag - doventolk aanwezig
Eerste collecte: Emeritikas (CGK-kassen)
Tweede collecte: Diaconie algemeen
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Gezang 120:1,4; Heft op uw hoofden) – zie onder
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Psalm 87:1,2,4 (LvdK)
 5. Wet van de Here
 6. Zingen: Psalm 99:1,8 (OB)
 7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 8. Woord voor de kinderen
 9. Zingen kinderlied: Lied 553 (Opwekking; Laat het feest zijn) – zie onder
 10. Schriftlezing (HSV) en tekst: Jesaja 2:1-5 (2a) en 2 Petrus 3:11-13
 11. Zingen: Lied 21:1,2 (Zingende Gezegend; Hoger dan men ooit bergen zag)
 12. Verkondiging met als thema: BREAKING NEWS
 13. Zingen: Psalm 48:1,3 (DNP)
 14. Dankgebed en voorbeden
 15. Inzameling van gaven
 16. ZIngen: Gezang 127:1,2 (Liedboek; Gaat stillen in den lande)
 17. Zegen

 

Heft op uw hoofden
Laat het feest zijn in de huizen
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world