Ds. J.G. Schenau – ochtenddienst – 29-09-2019


Datum: 29 september 2019 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Kerkproeverij - Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Zending (CGK-kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Om deze dienst in het kerkgebouw bij te wonen is reserveren verplicht. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar, of reserveren is pas later mogelijk. Online is de dienst voor iedereen te volgen.

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen:
  • Lied 213 vers 1 en 3 (Zingende Gezegend; Dit huis een herberg – op de wijs van Ps 84)
  • Lied 463 (Opwekking; Vader, daal nu met uw Geest neer) – zie onder
 3. Moment van stilte voor gebed of concentratie
 4. Woord van verwachting en Groet van God
 5. Zingen: Psalm 100 vers 1 en 4 (OB)
 6. Erkenning van schuld
 7. Zingen: Lied 482 vers 1 (Weerklank; Ach wat moet ik)
 8. Toezegging van genade
 9. Zingen: Lied 482 vers 3 (Weerklank; Heer, Gij wekt)
 10. Richtlijn voor een leven met God
 11. Zingen: Lied 482 vers 4 (Weerklank; Kom, vertrouw)
 12. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 13. Woord voor de kinderen
 14. Zingen kinderlied: Lied 22 (OpwekkingKids; Ik volg de Heer) – zie onder
 15. Lezing Bijbelgedeelte: Psalm 34 vers 1 t/m 9
 16. Zingen: Psalm 34 vers 1 en 2 (DNP)
 17. Preek over Psalm 34 vers 9, met als thema: God-proeverij
 18. Zingen: Psalm 71 vers 1 en 6 (DNP)
 19. Dankgebed en gebed voor elkaar
 20. Inzameling van gaven
 21. Slotlied: Lied 356 (Weerklank; Ga met God) – zie onder
 22. Zegen

 

 

 

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world