God-proeverij


Datum: 29 september 2019 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Kerkproeverij - Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Zending (CGK-kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


De diensten kunnen vanwege de lockdown periode niet fysiek bijgewoond worden. Wij nodigen iedereen van harte uit om de dienst online te volgen.

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen:
  • Lied 213 vers 1 en 3 (Zingende Gezegend; Dit huis een herberg – op de wijs van Ps 84)
  • Lied 463 (Opwekking; Vader, daal nu met uw Geest neer) – zie onder
 3. Moment van stilte voor gebed of concentratie
 4. Woord van verwachting en Groet van God
 5. Zingen: Psalm 100 vers 1 en 4 (OB)
 6. Erkenning van schuld
 7. Zingen: Lied 482 vers 1 (Weerklank; Ach wat moet ik)
 8. Toezegging van genade
 9. Zingen: Lied 482 vers 3 (Weerklank; Heer, Gij wekt)
 10. Richtlijn voor een leven met God
 11. Zingen: Lied 482 vers 4 (Weerklank; Kom, vertrouw)
 12. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 13. Woord voor de kinderen
 14. Zingen kinderlied: Lied 22 (OpwekkingKids; Ik volg de Heer) – zie onder
 15. Lezing Bijbelgedeelte: Psalm 34 vers 1 t/m 9
 16. Zingen: Psalm 34 vers 1 en 2 (DNP)
 17. Preek over Psalm 34 vers 9, met als thema: God-proeverij
 18. Zingen: Psalm 71 vers 1 en 6 (DNP)
 19. Dankgebed en gebed voor elkaar
 20. Inzameling van gaven
 21. Slotlied: Lied 356 (Weerklank; Ga met God) – zie onder
 22. Zegen

 

 

 

 

Om te reserveren voor deze dienst moet u ingelogd zijn.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world