Ds. J.G. Schenau – Kerstviering


Datum: 25 december 2019 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Kerstviering - doventolk aanwezig
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Kom Over En Help
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Om deze dienst in het kerkgebouw bij te wonen is reserveren verplicht. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar, of reserveren is pas later mogelijk. Online is de dienst voor iedereen te volgen.

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen:
  • Gezang 138:1,2,4 (Liedboek; Komt allen tezamen)
  • Lied 349 (Op Toonhoogte; Zolang gewacht) – zie onder
  • Lied 595 (Opwekking; Licht van de wereld) – zie onder
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Psalm 98:2,3 (OB)
 5. Wet van de Here
 6. Zingen: Lied 268 (Opwekking; Hij kwam bij ons) – zie onder
 7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 8. Muziek van fluit en piano
 9. Woord voor de kinderen
 10. Zingen kinderlied: Lied 146 (Opwekking; Immanuel) – zie onder
 11. Schriftlezing (HSV) en tekst: Jesaja 7:10-14 en Mattheüs 1:18-25 (23 slot)
 12. Zingen: Lied 121:1,2,3 (Weerklank; God in ons midden)
 13. Verkondiging met als thema: ‘Kerst mét’
 14. Zingen: Psalm 73:9,10 (Liedboek)
 15. Dankgebed en voorbeden
 16. Inzameling van gaven (onder muziek van fluit en piano)
 17. Slotlied: Lied 118 (Weerklank; Ere zij God)
 18. Zegen

Op toonhoogte 349 – Zolang gewacht

 

Opwekking 595 – Licht van de wereld

 

Opwekking 268 – Hij kwam bij ons heel gewoon

 

Immanuel

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world