Ds. J.G. Schenau – Ochtenddienst 23-12-2018

Bediening van de Heilige Doop

 

 

Ds. J.G. Schenau – Ochtenddienst 23-12-2018


Datum: 23 december 2018 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Doopdienst - Vierde Advent - Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Emeritikas (CGK)
Tweede collecte: Stichting Amref
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Doopdienst – Vierde Advent – Doventolk aanwezig

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Gezang 118 (LvdK)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Psalm 124:1,3 (DNP)
 5. Lezing samenvatting van de Wet (HSV)
 6. Zingen: Psalm 116:10 (OB)
 7. Doopbediening:
  1. lezing van het doopformulier (2007-II) en doopgebed
  2. zingen: Psalm 105:1,5 (OB)
  3. Woord voor de kinderen
  4. zingen: De priester Zacharias 2,4,5 (zie onder)
  5. stellen van de doopvragen en doopbediening
  6. zingen: Opwekking 710:1 – gebed om zegen (zie onder)
  7. vraag aan gemeente
  8. gebed om de leiding van de Heilige Geest
 8. Schriftlezing (HSV) en tekst: Lukas 1:57-68 en 76-77
 9. Zingen: Psalm 115:5,6 (LvdK)
 10. Verkondiging met als thema: Gekerstend kind
 11. Zingen: Lied 48:1,3 (Weerklank)
 12. Collecten
  • 2e collecte is voor Stichting Amref: Amref Flying Doctors is actief in landen en gebieden die slecht toegankelijk zijn. Amref zet hier zo veel mogelijk lokale gezondheidsposten voor eenvoudige medische zorg op, en schakelt waar noodzakelijk medische vluchten in. Voor meer informatie zie de website
 13. Dankgebed en voorbeden
 14. Zingen: Opwekking 770 – Ik zal er zijn (zie onder)
 15. Zegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world