Het Licht ín de tunnel


Datum: 20 december 2020 - 11:45 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau - 4de Advent
Speciale dienst: Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Zending (CGK kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Om deze dienst fysiek bij te wonen is reserveren verplicht. Als u dit rode bericht ziet dan zijn er geen plaatsen meer beschikbaar, reserveren is pas later mogelijk of reserveren is niet meer mogelijk (vanaf 1,5 uur voor aanvang). Online is de dienst voor iedereen te volgen.

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Lied 17:1,3 (Weerklank; Daar is uit ’s werelds)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Psalm 42:1,7 (Liedboek)
 5. Wet van de Here
 6. Zingen: Psalm 43:3 (berijming 1773)
 7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 8. Woord voor de kinderen
 9. Zingen kinderlied: Lied 46:1,2 (Opwekking Kids; Jezus is het licht der wereld)
 10. Schriftlezing (HSV): Genesis 1:1-3; Jesaja 9:1-6; Johannes 8:12
 11. Zingen: Lied 111:1,4 (Weerklank; Nu daagt het in het Oosten)
 12. Verkondiging met als thema: Het Licht ín de tunnel
 13. Zingen: Lied 595 (Opwekking; Licht van de wereld)
 14. Dankgebed en voorbeden
 15. Inzameling van gaven
 16. Slotlied, (staande): Psalm 27:1 (De Nieuwe Psalmberijming)
 17. Zegen (staande)

Daar is uit ’s werelds

Jezus is het licht der wereld

 

Licht van de wereld

 

 

 

Om te reserveren voor deze dienst moet u ingelogd zijn.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world