Kind van de hoop


Datum: 13 december 2020 - 11:45 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau - 3de Advent
Speciale dienst: Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Diaconaat (CGK kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Om deze dienst fysiek bij te wonen is reserveren verplicht. Als u dit rode bericht ziet dan zijn er geen plaatsen meer beschikbaar, reserveren is pas later mogelijk of reserveren is niet meer mogelijk (vanaf 1,5 uur voor aanvang). Online is de dienst voor iedereen te volgen.

Reserveren eerst voor wijk 7 (ook zangers) en vanaf vrijdag 13 december 18:00 uur voor iedereen.

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Gezang 125:1,4 (Liedboek; O kom, o kom, Immanuël) – zie onder
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Psalm 132:3,10 (Liedboek)
 5. Wet van de Here
 6. Zingen: Gezang 169:3,5 (Liedboek; Voor ’t leven hebben wij de dood)
 7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 8. Woord voor de kinderen
 9. Zingen kinderlied: Lied 54 (Opwekking Kids; Immanuël) – zie onder
 10. Schriftlezing (HSV) en tekst: Ruth 4 (14)
 11. Zingen: Psalm 30:5 (De Nieuwe Psalmberijming)
 12. Verkondiging met als thema: Kind van de hoop
 13. Zingen: Lied 525 (Opwekking; Jubel het uit) – zie onder
 14. Dankgebed en voorbeden
 15. Inzameling van gaven
 16. Zingen: Psalm 72:10,11 (berijming 1773)
 17. Zegen

 

O kom, o kom, Immanuël

 

Immanuël – Opw kids 54

 

Jubel het uit – Opw 525

 

 

Om te reserveren voor deze dienst moet u ingelogd zijn.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world