Ds. J.G. Schenau – Ochtenddienst – 16-12-2018


Datum: 16 december 2018 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Derde Advent - Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Pastoraat & prediking
Tweede collecte: Stichting KIMON
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Derde Advent – Doventolk aanwezig

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Lied 106:1 (Weerklank)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Psalm 9:1,2 (OB)
 5. Lezing Wet (HSV)
 6. Zingen: Opwekking 194 – U maakt ons één (zie onder)
 7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 8. Woord voor de kinderen
 9. Zingen kinderlied: Alles wordt nieuw (zie onder)
 10. Schriftlezing (HSV) en tekst: Lukas 1:39-45 (43,44)
 11. Zingen: Psalm 71:4,9 (LvdK)
 12. Verkondiging met als thema: Hij komt naar mij!
 13. Zingen: Lied 105:1,3 (Weerklank)
 14. Collecten
  • Opbrengst van de 2e collecte is bestemd voor “stichting KIMON”.

In de binnenlanden van Suriname ligt het eiland LAWA. De christenjongeren uit dit gebied die tot de Wayana’s behoren gaan op 12 jarige leeftijd naar het internaat in Maripasoula (Frans Guyana) om hier onderwijs te ontvangen. Omdat er geen begeleiding is voor deze Wayana jongeren op het internaat zijn de verleidingen en gevaren groot. Jongens die op school grote moeite hebben met het halen van goede cijfers, zien leeftijdsgenoten snel geld verdienen en dus status verwerven door drugshandel of het illegaal zoeken naar goud. Meisjes missen hun ouders en zoeken genegenheid bij verkeerde jongens/mannen Ouders durven hierdoor met name hun dochters niet meer te laten studeren. Vanuit dit project worden deze jongeren begeleid en wordt bijbels onderwijs gegeven.
Voor meer informatie: kimon.nl/campaigns/suriname

15. Dankgebed en voorbeden
16. Zingen: Psalm 111:1,4 (DNP)
17. Zegen (staande)

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world