Ds. J.G. Schenau – ochtenddienst– 15-12-2019


Datum: 15 december 2019 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: 3e adventszondag - doventolk aanwezig
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Om deze dienst in het kerkgebouw bij te wonen is reserveren verplicht. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar, of reserveren is pas later mogelijk. Online is de dienst voor iedereen te volgen.

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingenen
 2. Zingen: Gezang 125: 1,2,4 – O kom, o kom Immanuël
 3. Stil gebed, votum en Groet
 4. Zingen: Psalm 96: 3,5,6 (NB)
 5. Schuldbelijdenis
 6. Zingen: Psalm 85: 2 (De Nieuwe Psalmberijming)
 7. Genadeverkondiging
 8. Zingen: Psalm 85: 1 (De Nieuwe Psalmberijming)
 9. Wet van de Here
 10. Zingen: Psalm 85: 3 (De Nieuwe Psalmberijming)
 11. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 12. Woord voor de kinderen
 13. Zingen kinderlied: OpwekkingKids 328 – Koning over alles (zie onder)
 14. Schriftlezing (HSV) en tekst: Jesaja 10:33-11:10 (11:1)
 15. Zingen: Schriftberijmingen 4: 2,3,5 – Een twijgje is gesproten
 16. Verkondiging met als thema: Een nieuwe koning op een oude troon
  • de eerlijkheid van zijn regering
  • de heerlijkheid van zijn rijk
 17. Zingen: Psalm 89: 15,8 (oude berijming)
 18. Dankgebed en voorbeden
 19. Collecten
 20. Slotlied: Opwekking 276 – Laat heel de wereld het zien
 21. Zegen
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world