Ds. J.G. Schenau – Ochtenddienst – 13-01-2019


Datum: 13 januari 2019 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Alpha-Cursus Nederland
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Gezang 21:1,3 (LvdK) – Alles wat adem heeft
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Psalm 2:7 (OB)
 5. Schuldbelijdenis
 6. Zingen: Psalm 97:2 (DNP)
 7. Genadeverkondiging
 8. Zingen: Psalm 97:3 (DNP)
 9. Lezing Wet (HSV)
 10. Zingen: Ps.97:4 (DNP)
 11. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 12. Zingen kinderlied: Opwekking 244 – Welzalig de man (zie onder)
 13. Schriftlezing (HSV) en tekst: Mattheüs 4:23-5:12
 14. Zingen: Schriftberijming 10:1,2 – O volken
 15. Verkondiging met als thema: Maar Jezus zegt…
 16. Zingen: Psalm 72:1,2 (OB)
 17. Collecten
  • 2e collecte is voor Stichting Alpha-Cursus Nederland. Diverse leden van onze gemeente zetten zich in voor het werk van de Alpha-Cursus die deze stichting ook in Nunspeet organiseert, onderdeel van het missionair werk in Nederland en wereldwijd. Dit biedt mogelijkheden om mensen met het evangelie in aanraking te brengen, maar ook om mensen die hiermee zijn grootgebracht verdieping in hun geloof te geven. We zien hierin dat Gods werk doorgaat en Alpha daarin een middel mag zijn.
 18. Dankgebed en voorbeden
 19. Zingen: Opwekking 381 – De zaligheid is van God (zie onder)
 20. Zegen

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world