Ds. J.G. Schenau – Ochtenddienst – 09-12-2018


Datum: 09 december 2018 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Tweede Advent - Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Zending (CGK kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Tweede Advent – Doventolk aanwezig

Liturgie:

Kerkenraad en predikant komen binnen en gaan zitten

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen:  Lied 109:1,3 (Weerklank)
 3. Stil gebed, votum en Groet
 4. Zingen:  Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil (zie onder)
 5. Schuldbelijdenis
 6. Zingen: Psalm 86:2 (DNP)
 7. Genadeverkondiging
 8. Zingen: Psalm 86:3 (DNP)
 9. Wet van de Here
 10. Zingen: Psalm 86:4 (DNP)
 11. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 12. Woord voor de kinderen
 13. Zingen kinderlied: Wees niet bang (Elly en Rikkert) (zie onder)
 14. Schriftlezing (HSV):  Lukas 1:13-20
 15. Zingen: Lied 21:1,2 – Voorzichtig Licht (zie onder)
 16. Schriftlezing (HSV):  Lukas 1:30-38
 17. Zingen: Lied 21:5,6
 18. Verkondiging met als thema: Vragen bij advent
 19. Zingen:  Psalm 62:1,7 (LvdK)
 20. Collecten
 21. Dankgebed en voorbeden
 22. Zingen: Psalm 103:10,11 (OB)
 23. Zegen (staande)

 

 

 

Lied 21 (Voorzichtig licht) op melodie van Gezang 122 (LvdK)
1 Goede engel, Gabriël,
ga en zeg aan Israël
dat de Heer die eeuwig leeft
doet wat Hij gezworen heeft.

2 Zacharias, God gedenkt
aan zijn volk – de hemel schenkt
liefde, vuur dat nooit meer dooft:
stom de stem die Hem niet looft.

5 Goede engel, Gabriël,
voor Gods liefde, dank u wel!
Zeg de hemel die ons hoort:
mij geschiede naar uw woord!

6 God, genadig, gul en goed,
om uw Zoon van vlees en bloed
wees geprezen, wees gegroet,
Zon die ons herleven doet

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world