Liefhebber in hart en nieren


Datum: 29 september 2019 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Themadienst: organaandonatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Zending (CGK-kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


De diensten kunnen vanwege de lockdown periode niet fysiek bijgewoond worden. Wij nodigen iedereen van harte uit om de dienst online te volgen.

 

Litugire:

 1. Welkom en medelingen
 2. Zingen: Psalm 8 vers 1,3,4 (DNP)
 3. Moment van stilte voor gebed of concentratie
 4. Woord van verwachting en Groet van God
 5. Zingen: Gezang 473 vers 1,2,5 en 10 (Liedboek; Neem mijn leven)
 6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 7. Woord voor de kinderen
 8. Kinderlied: Als je veel van iemand houdt, vers 1 en 3 (Elly en Rikkert) – zie onder
 9. Lezing van enkele Bijbelgedeelten:
  • Genesis 1 vers 26 en 27
  • Johannes 15 vers 9 t/m 14
  • Romeinen 6 vers 8 t/m 14
 10. Zingen: Al kende ik de woorden, verzen 1,3 en 5 – melodie Liedboek 174 – zie onder
 11. Preek met als thema: Liefhebber in hart en nieren
 12. Zingen: Lied 378 (Opwekking; Ik wil jou van harte dienen) – zie onder
 13. Dankgebed en gebeden voor de wereld
 14. Inzameling van gaven
 15. Zingen: Psalm 112 vers 2 en 3 (DNP)
 16. Instemming met de geloofsbelijdenis
 17. Slotlied: Psalm 146 vers 1 en 3 (OB)
 18. Zegen

 

 

 

Al kende ik de woorden

Al kende ik de woorden van elke mensentaal,
maar zou de liefde missen, ik klonk als een cimbaal.
Al kon ik zelfs ook spreken als met een eng’lentong,
ik klonk, zonder de liefde, niet beter dan een gong.

Al kon ik profeteren, al was mijn geest in staat
om waarheid waar te nemen die anderen ontgaat,
al kon ik bergen dwingen om aan de kant te gaan,
als ik de liefde miste, had ik daar weinig aan.

Al gaf ik aan de armen mijn aardse overvloed,
door alles uit te delen: mijn brood, mijn geld, mijn goed,
al liet ik mij verbranden en leed ik helse pijn –
het zou, zonder de liefde, vergeefse moeite zijn.

De liefde is geduldig en zoekt geen eigen eer.
Goed is ze, niet afgunstig, vergevend duizend keer.
Ze is niet onfatsoenlijk en denkt van niemand kwaad,
ze zoekt alleen de waarheid, is wars van lasterpraat.

De liefde wil bedekken, gelooft, volhardt, verdraagt,
terwijl ze van de ander nooit een beloning vraagt.
De meeste van Gods gaven zijn straks verleden tijd,
maar zijn geschenk van liefde doorstaat de eeuwigheid.

Veel is mij nu niet helder: ik kijk nog als een kind.
Voor de volmaakte liefde ben ik ten dele blind.
Maar eens als ik God zien zal en Hij mij zelf begroet,
laat Hij mijn ogen stralen en zie ik alles goed.

Geloof zal dan volmaakt zijn, beëindigd is de strijd.
De hoop is straks veranderd in vaste zekerheid.
De meeste is de liefde op ’t eeuwig bruiloftsfeest:
het is de grootste gave van God de Heil’ge Geest!

 

 

 

Om te reserveren voor deze dienst moet u ingelogd zijn.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world