Ds. J.G. Schenau – middagdienst– 22-12-2019

Ds. J.G. Schenau – middagdienst– 22-12-2019


Datum: 22 december 2019 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Eerste collecte: Pastoraat & Prediking
Tweede collecte: Zending (CGK-kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Om deze dienst in het kerkgebouw bij te wonen is reserveren verplicht. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar, of reserveren is pas later mogelijk. Online is de dienst voor iedereen te volgen.

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Gezang 151 (Liedboek; O Christus, Woord der eeuwigheid)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Psalm 51:2,4 (DNP)
 5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 6. Woord voor de kinderen
 7. Kinderlied: Lied 48 (OpwekkingKids; Heel gewoon) – zie onder
 8. Schriftlezing (HSV): Johannes 1:1-14
 9. Zingen: Psalm 118:1 (OB)
 10. Lezing Heidelbergse Catechismus zondag 14
 11. Zingen: Psalm 118:7 (OB)
 12. Verkondiging met als thema: Het wonder van Christus’ geboorte
  • mens uit God
  • mens onder de mensen
  • Middelaar tussen God en mensen 
 13. Zingen: Lied 379 (Weerklank; De Zoon van God op aard gekomen)
 14. Dankgebed en voorbeden
 15. Inzameling van gaven
 16. Zingen: Psalm 27:1 (DNP)
 17. Geloofsbelijdenis
 18. Slotlied: Lied 525 (Opwekking; Jubel het uit) – zie onder
 19. Zegen

OpwekkingKids 48  – heel gewoon

 

Opwekking 525 – Jubel het uit

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world