Ds. J.G. Schenau – Middagdienst


Datum: 17 januari 2021 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Online
Eerste collecte: TUA (CGK Kassen)
Tweede collecte: Stichting Present
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


De diensten kunnen vanwege de lockdown periode niet fysiek bijgewoond worden. Wij nodigen iedereen van harte uit om de dienst online te volgen.

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Psalm 73:7 (De Nieuwe Psalmberijming)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Psalm 43:4 (berijming 1773)
 5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 6. Woord voor de kinderen
 7. Kinderlied: Lied 563 (Op Toonhoogte; Wij zullen opstaan) – zie onder
 8. Schriftlezing (HSV): Filippenzen 1:19-26 en 3:17-21
 9. Zingen: Lied 523:1 (Johannes de Heer; Veilig in Jezus’ armen) – zie onder
 10. Lezing Heidelbergse Catechismus zondag 22 (vraag en antwoord 57)
 11. Zingen: Lied 523:3 (Johannes de Heer)
 12. Verkondiging met als thema: Eens met Christus, altijd met Christus
 13. Zingen: Lied 387:3 (Weerklank; Wanneer ik sterf)
 14. Dankgebed en voorbeden
 15. Inzameling van gaven
 16. Zingen: Psalm 16:3 (De Nieuwe Psalmberijming)
 17. Geloofsbelijdenis
 18. Slotlied: Gezang 300:1,4 (Liedboek; Eens als de bazuinen klinken)
 19. Zegen

Wij zullen opstaan – Elly&Rikkert

 

Veilig in Jezus’ armen – JdH 523

 

Eens als de bazuinen klinken – Gez 300

Om te reserveren voor deze dienst moet u ingelogd zijn.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world