Ds. J.G. Schenau – Middagdienst – 20-01-2019


Datum: 20 januari 2019 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Eerste collecte: TUA (CGK-kassen)
Tweede collecte: Leprazending
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Gezang 326:1,5 (LvdK) – Een rijke schat
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Psalm 125:1 (DNP)
 5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 6. Woord voor de kinderen
 7. Kinderlied: Heb je wel gehoord van Abraham :1,3 (zie onder)
 8. Schriftlezing (HSV): Psalm 56:9-12
 9. Zingen: Psalm 119:12 (LvdK)
 10. Schriftlezing (HSV): Lukas 8:4-15
 11. Zingen: Psalm 119:44 (LvdK)
 12. Schriftlezing (HSV): Romeinen 10:6-11
 13. Lezing Heidelbergse Catechismus zondag 7, vraag en antwoord 21
 14. Zngen: Psalm 119:42 (LvdK)
 15. Verkondiging met als thema: Geijkt geloof
 16. Zingen: Lied 372:2,3 (Weerklank) – In geloof mag ik het weten
 17. Collecten
  • 2e collecte is bestemd voor de Leprazending.┬áIeder jaar wordt in januari aandacht gevraagd voor mensen die lijden aan de gevolgen van Lepra. Wij willen dit graag steunen met onze collecte van vandaag die bestemd is voor het werk van de Leprazending in Congo.
 18. Dankgebed en voorbeden
 19. Zingen: Psalm 56:5,6 (OB)
 20. Geloofsbelijdenis
 21. Zingen: Gezang 409:1,5 (LvdK) – Laat ons de Heer lofzingen (zie onder)
 22. Zegen

 

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world