Dienst van de genezing (II)


Datum: 20 december 2020 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: HC zondag 21 - vraag en antwoord 55
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Zending (CGK kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Om deze dienst fysiek bij te wonen is reserveren verplicht. Als u dit rode bericht ziet dan zijn er geen plaatsen meer beschikbaar, reserveren is pas later mogelijk of reserveren is niet meer mogelijk (vanaf 1,5 uur voor aanvang). Online is de dienst voor iedereen te volgen.

Liturgie:

Kleurplaat voor de kinderen – tijdens de dienst zal ds. Schenau hier nog iets over zeggen.

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Psalm 75:1 (Liedboek)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Lied 463 (Opwekking; Vader daal nu)
 5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 6. Woord voor de kinderen
 7. Kinderlied: Lied 534 (Op Toonhoogte; Jezus, open mjin oren)
 8. Schriftlezing (HSV): Jakobus 5:13-15
 9. Zingen: Psalm 41:4 (De Nieuwe Psalmberijming)
 10. Schriftlezing (HSV): Romeinen 12:6-8
 11. Zingen: Psalm 41:1 (De Nieuwe Psalmberijming)
 12. Verkondiging met als thema: Dienst van de genezing (II)
 13. Zingen: Psalm 133:2,3 (berijming 1773)
 14. Dankgebed en voorbeden
 15. Inzameling van gaven
 16. Zingen: Lied 378:1,3 (Opwekking; Ik wil jou van harte dienen)
 17. Geloofsbelijdenis
 18. Slotlied: Gezang 15:1 (Liedboek)
 19. Zegen

Vader, daal nu met Uw Geest neer

 

Open mijn oren

Om te reserveren voor deze dienst moet u ingelogd zijn.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world