Elisabeth’s adventsvreugde


Datum: 13 december 2020 - 17:00 uur
Predikant: Ds. P.D.J. Buijs, Nunspeet
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Diaconaat (CGK kassen)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Om deze dienst fysiek bij te wonen is reserveren verplicht. Als u dit rode bericht ziet dan zijn er geen plaatsen meer beschikbaar, reserveren is pas later mogelijk of reserveren is niet meer mogelijk (vanaf 1,5 uur voor aanvang). Online is de dienst voor iedereen te volgen.

Reserveren eerst voor wijk 8 (ook zangers) en vanaf vrijdag 13 december 18:00 uur voor iedereen.

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: lied 602 : 1 en 3 (bundel Joh. de Heer)  – Hoe zal ik U ontvangen – zie onder
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Ps. 36 : 2 DNP
 5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 6. Kinderlied: lied 564 (Weerklank)  – Alzo lief had God de wereld
 7. Schriftlezing (HSV): Lukas 1 : 39 – 56
 8. Zingen: Ps. 145 : 2 en 3 (OB)
 9. 11. Verkondiging  over Lukas 1 : 41-43 met als thema:  Elisabeth’s adventsvreugde
  • komt voort uit geloofsinzicht;
  • uit zich in geloofsverwondering.
 10. Zingen: lied 46 : 1 en 2 (Weerklank)  – melodie Lofzang van Maria
 11. Dankgebed en voorbeden
 12. Zingen: lied 46 : 3 en 4 (Weerklank)
 13. Geloofsbelijdenis
 14. Zingen: Psalm 118 : 13 en 14 (OB)
 15. Zegen

Hoe zal ik U ontvangen

Om te reserveren voor deze dienst moet u ingelogd zijn.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world