De dienst van de genezing (I)


Datum: 06 december 2020 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Heilig Avondmaal - HC zondag 21, vraag en antwoord 55
Eerste collecte: Emeritikas (CGK Kassen)
Tweede collecte: Stichting Butterfly Children
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Om deze dienst fysiek bij te wonen is reserveren verplicht. Als u dit rode bericht ziet dan zijn er geen plaatsen meer beschikbaar, reserveren is pas later mogelijk of reserveren is niet meer mogelijk (vanaf 1,5 uur voor aanvang). Online is de dienst voor iedereen te volgen.

Reserveren eerst voor wijk 6 (ook zangers) en vanaf vrijdag 4 december 18:00 uur voor iedereen.

Samenvatting van de verkondiging is hier te vinden.

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Psalm 147:6 (Berijming 1773)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Gezang 446:1,2 (Liedboek; O Jezus, hoe vertrouwd en goed)
 5. Geloofsbelijdenis
 6. Zingen: Lied 556 (Opwekking; Prijst God)
 7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 8. Woord voor de kinderen
 9. Zingen: Lied III,37 (Elly&Rikkert; Waar woont God)
 10. Schriftlezing (HSV): 2 Koningen 1:1-4 en Handelingen 3:1-10
 11. Zingen: Psalm 146:3 (berijming 1773)
 12. Verkondiging met als thema: De dienst van de genezing
 13. Zingen: Gezang 90:9 (Liedboek; Wat er mij ook gebeure)
 14. Lezing avondmaalsformulier
 15. Zingen: Lied 706 (Opwekking; Zie hoe Jezus)
 16. Brood en wijn worden rondgebracht
 17. Viering
 18. Zingen: Psalm 103:1 (De Nieuwe Psalmberijming)
 19. Dankgebed en voorbeden
 20. Inzameling van gaven
 21. Slotlied: Gezang 446:6 (Liedboek; O Jezus, hoe vertrouwd en goed)
 22. Zegen

O Jezus, hoe vertrouwd en goed

 

Prijst God – Opw 556

 

Zie hoe Jezus – Opw 706

Om te reserveren voor deze dienst moet u ingelogd zijn.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world