Ds. J.G. Schenau – Middagdienst – 16-12-2018


Datum: 16 december 2018 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: jeugddienst
Eerste collecte: Pastoraat & prediking
Tweede collecte: Stichting KIMON
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën: ,


Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Psalm 8:1,3,4,6 (DNP)
 3. Zingen: Opwekking 355 – U die mij geschapen hebt (zie onder)
 4. Stil gebed, votum en groet
 5. Zingen: Vreugde van mijn hart (Sela) (zie onder)
 6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 7. Schriftlezing (HSV): 1 Samuël 16:1 en 6-13
 8. Zingen: Psalm 119:3,8 (DNP)
 9. Schriftlezing (HSV): Galaten 3:26-29
 10. Zingen: Jezus’ liefde voor mij (Sela) (zie onder)
 11. Verkondiging met als thema: Durf jezelf te zijn
 12. Zingen: Psalm 139:1,8 (DNP)
 13. Collecten
  • Opbrengst van de 2e collecte is bestemd voor “stichting KIMON”. In de binnenlanden van Suriname ligt het eiland LAWA. De christenjongeren uit dit gebied die tot de Wayana’s behoren gaan op 12 jarige leeftijd naar het internaat in Maripasoula (Frans Guyana) om hier onderwijs te ontvangen. Omdat er geen begeleiding is voor deze Wayana jongeren op het internaat zijn de verleidingen en gevaren groot. Jongens die op school grote moeite hebben met het halen van goede cijfers, zien leeftijdsgenoten snel geld verdienen en dus status verwerven door drugshandel of het illegaal zoeken naar goud. Meisjes missen hun ouders en zoeken genegenheid bij verkeerde jongens/mannen Ouders durven hierdoor met name hun dochters niet meer te laten studeren. Vanuit dit project worden deze jongeren begeleid en wordt bijbels onderwijs gegeven. Voor meer informatie: kimon.nl/campaigns/suriname
 14. Dankgebed en voorbeden
 15. Zingen: Weerklank 439:1,2 – Heer, U bent mijn leven (zie onder)
 16. Geloofsbelijdenis
 17. Zingen: Weerklank 439:3,4
 18. Zegen (staande)

 

 

 

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world