Ds. J.G. Schenau – middagdienst– 15-12-2019


Datum: 15 december 2019 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Jeugdthemadienst
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Om deze dienst in het kerkgebouw bij te wonen is reserveren verplicht. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar, of reserveren is pas later mogelijk. Online is de dienst voor iedereen te volgen.

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Opwekking 715 – Wat hou ik van uw huis
  Opwekking 737 – Hoe mooi en hoe heerlijk
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Psalm 139: 1,6,8 (De Nieuwe Psalmberijming)
 5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 6. Zingen: Opwekking 27 – Leid mij Heer
 7. Schriftlezing (HSV): Handelingen 16:4-18
 8. Zingen: Opwekking 687 – Heer, wijs mij uw weg
 9. Verkondiging met als thema: Gods leiding in je leven
 10. Zingen: Gezang 293: 1,3 – Wat de toekomst brengen moge
 11. Dankgebed en voorbeden
 12. Collecten
 13. Zingen: Psalm 18:9 (NB)
 14. Geloofsbelijdenis
 15. Slotlied: Opwekking 58 – Vrede zij u
 16. Zegen
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world