Ds. J.G. Schenau – Middagdienst – 13-01-2019


Datum: 13 januari 2019 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Alpha-Cursus Nederland
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Psalm 27:5,7 (OB)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Opwekking 653 – Kom o bron (zie onder)
 5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 6. Woord voor de kinderen
 7. Kinderlied: God heeft de wereld zo liefgehad (Elly&Rikkert)
 8. Schriftlezing (HSV): Johannes 3:1-18
 9. Zingen: Psalm 51:5 (LvdK)
 10. Lezing Heidelbergse Catechismus zondag 7, vraag en antwoord 20
 11. Zingen: Psalm 51:7 (LvdK)
 12. Verkondiging met als thema: Allen? Veel? Weinig? Jij!
 13. Zingen: Lied 56:1,4 (Weerklank) – Laat m’ in U blijven
 14. Collecten
  • 2e collecte is voor Stichting Alpha-Cursus Nederland. Diverse leden van onze gemeente zetten zich in voor het werk van de Alpha-Cursus die deze stichting ook in Nunspeet organiseert, onderdeel van het missionair werk in Nederland en wereldwijd. Dit biedt mogelijkheden om mensen met het evangelie in aanraking te brengen, maar ook om mensen die hiermee zijn grootgebracht verdieping in hun geloof te geven. We zien hierin dat Gods werk doorgaat en Alpha daarin een middel mag zijn.
 15. Dankgebed en voorbeden
 16. Zingen: Psalm 71:1,6 (DNP)
 17. Geloofsbelijdenis
 18. Zingen: Gezang 314:1,3 (LvdK) – Gij die gelooft (zie onder)
 19. Zegen
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world