Ds. J.G. Schenau – Eerste Kerstdag – 25-12-2018

 

 

 

Ds. J.G. Schenau – Eerste Kerstdag – 25-12-2018


Datum: 25 december 2018 - 11:30 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Kerst - Doventolk aanwezig
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Stichting Kom Over En Help
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Kerst – Doventolk aanwezig

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen:
  • Gezang 138:1,3,4 (LvdK) – Komt allen tezamen
  • Alles wordt nieuw I,16:1,3 – Herders, heb je ’t wel verstaan? (zie onder)
  • Opwekking 430 – Heer ik prijs Uw grote naam (zie onder)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Psalm 24:4,5 (OB)
 5. Lezing Wet (HSV)
 6. Zingen: Gezang 139:1,3 (LvdK)
 7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 8. Muzikaal intermezzo
 9. Woord voor de kinderen
 10. Zingen kinderlied: Een koning is geboren (Elly en Rikkert) (zie onder)
 11. Schriftlezing (HSV): Lukas 2:1-7
 12. Zingen: Psalm 132:2,3 (LvdK)
 13. Verkondiging met als thema: ‘De hemel op aarde: utopie of werkelijkheid?’
 14. Zingen: Zingende Gezegend Lied 116 – Heden gaat de hemel open (zie onder)
 15. Collecten
  • De 2e collecte is bestemd voor de wintercampagne van Stichting Kom Over En Help in Armenië (voor meer informatie zie website).
 16. Dankgebed en voorbeden
 17. Zingen: Ere zij God
 18. Zegen

 

 

 

 

 

 

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world