Ds. A. Hakvoort – Ochtenddienst


Datum: 17 januari 2021 - 11:45 uur
Predikant: Ds. A. Hakvoort, Kampen
Speciale dienst: Online - doventolk aanwezig
Eerste collecte: TUA (CGK Kassen)
Tweede collecte: Stichting Present
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


De diensten kunnen vanwege de lockdown periode niet fysiek bijgewoond worden. Wij nodigen iedereen van harte uit om de dienst online te volgen.

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Opwekking 334 (Heer uw licht en uw liefde schijnen)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Gezang 303: 1, 3 (de ware kerk des Heren) – zie onder
 5. Lezing Wet (HSV) en samenvatting
 6. Zingen: Psalm 1: 1, 2 (DNP)
 7. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 8. Woord voor de kinderen
 9. Zingen kinderlied: Evang. Liedbundel 458 (Laat zo je licht maar schijnen) – zie onder
 10. Schriftlezing (HSV) en tekst : MatteĆ¼s 5: 11-16
 11. Zingen: Psalm 146: 3, 5 (ob)
 12. Verkondiging met als thema: Zout en licht
 13. Zingen: Gezang 481: 1, 3, 4 (o grote God die liefde zijt) – zie onder
 14. Dankgebed en voorbeden
 15. Inzameling van de gaven (online)
 16. Slotlied Psalm 145: 2 (nb)
 17. Zegen

Gezang 303 – De ware kerk des Heren

 

Gezang 481 – O Grote God die liefde zijt

 

Laat zo je licht maar schijnen – Elly & Rikkert

 

 

Om te reserveren voor deze dienst moet u ingelogd zijn.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world