Ds. H. de Bruijne – Middagdienst – 30-12-2018


Datum: 30 december 2018 - 17:00 uur
Predikant: Ds. H. de Bruijne, Ermelo
Eerste collecte: Pastoraat & prediking
Tweede collecte: Diaconie
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Gezang 722 : 1,2,3 (LvdK) – Uw stem, Heer, hebben wij gehoord
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Psalm 116 : 1,2,3,4 (OB)
 5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 6. Schriftlezing (HSV): 1 Petrus 1 : 1 – 12
 7. Zingen: Gezang 288 : 3 – Dan zien wij met verblijden
 8. Verkondiging met als thema:
  • Van Jezus houden hoewel je Hem niet zag
  • In Jezus geloven hoewel je Hem niet ziet
  • Over Jezus jubelen omdat je Hem zult zien
 9. Zingen: Schriftberijming 27 : 4 – Gij die Hem zelf nog nooit aanschouwde
 10. Collecten
 11. Dankgebed en voorbeden
 12. Zingen: Psalm 67 : 1 (DNP)
 13. Geloofsbelijdenis
 14. Zingen: Psalm 67 : 2 (DNP)
 15. Zegen
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world