Geen punt, die komma! ​


Datum: 04 augustus 2019 - 19:00 uur
Predikant: Dr. Joh. van Holten, Nunspeet
Eerste collecte: Geestelijke verzorging varenden
Tweede collecte: Evangelisatie
Locatie: De Brug - NGK/GKV

Categorieën:


 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Psalm 100: 1, 2 en 3 (DNP)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Gezang 297: 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel) – Hier in Uw heiligdom​ (zie onder)
 5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 6. Schriftlezing (HSV): Luc. 13: 22 – 30
 7. Zingen: Ps. 139: 1 en 14 (NB)​
 8. Verkondiging met als thema: Geen punt, die komma! ​
 9. Zingen: Gezang 229: 1, 2, 4 en 5 – Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien
 10. Dankgebed en voorbeden
 11. Collecten
 12. Zingen: Ps. 118: 9 en 10 (OB)
 13. Geloofsbelijdenis (staande)
 14. Slotlied: Weerklank 424b: 1 en 3 – Eigen roem is uitgesloten​ (zie onder)
 15. Zegen

Hier in Uw heiligdom – L. Moree | Chr. Koor Jigdaljahu


Eigen roem is uitgesloten
is een bewerking door André Troost van het lied Alle roem is uitgesloten. In de video de originele versie en daaronder de hertaalde tekst.

Eigen roem is uitgesloten: alle lof aan God alleen!
Ik heb Hem niet uitgekozen, Hij koos mij, loof Hem alleen!
Zelfs nog voor ik werd geboren, voor Gods hand, die alles schiep,
lucht en land tot leven riep, heeft Zijn liefde mij verkoren.
God is liefde, hart en stem, zing nu mee, dit lied voor Hem!

Weergaloos, wat een ontferming, onvoorwaardelijk, zo vrij!
God schenkt redding, schenkt bescherming, opent deuren, ook voor mij.
Als ik, zwak in onvermogen, door de nacht weer wordt verleid,
straalt het paaslicht, wijd en zijd, hemels licht vol mededogen.
God is liefde, hart en stem, zing nu mee, dit lied voor Hem!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world