Student B. van Vliet – Middagdienst – 17-02-2019


Datum: 17 februari 2019 - 17:00 uur
Predikant: Student Bart van Vliet, Amsterdam
Eerste collecte: Emeritikas (CGK-kassen)
Tweede collecte: LCJ-actie Getuigen Gevraagd
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Woord van God (Sela) (zie onder)
 3. Stil gebed, votum en groet
 4. Zingen: Weerklank 279:1 en 2 -Heer, spreek mij aan zodat ik hoor
 5. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
 6. Schriftlezing (HSV): Mattheus 13:1-23
 7. Zingen: Opwekking 689 – Spreek o Heer (zie onder)
 8. Verkondiging met als thema: God wil dat het Woord van Zijn Koninkrijk
  • Gehoord wordt
  • Wortelt
  • Het belangrijkste is
  • Vrucht draagt
 9. Zingen: Psalm 1:1,2 en 3 (OB)
 10. Collecten
  • 2e collectie is bestemd voor de LCJ actie “Getuigen gevraagd”. “Geef het Woord door!’ Dat is dit jaar de oproep van de Landelijke Actie. Het LCJ staat daar helemaal achter. Meer dan ooit is het nodig dat we getuigen van Christus en Zijn Woord. Een deel van de opbrengst van de Landelijke Actie willen we dan ook voor dat doel gebruiken.
 11. Dankgebed en voorbeden
 12. Zingen: Psalm 72:5 en 6 (DNP)
 13. Geloofsbelijdenis
 14. Slotlied: Psalm 150: 1 en 3 (OB)
 15. Zegen

 

 

 

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world