Maak van Goede Vrijdag geen Black Friday


Datum: 27 november 2022 - 17:00 uur
Predikant: Ds. J.G. Schenau
Speciale dienst: Viering en dankzegging Heilig Avondmaal - 1e Advent
Eerste collecte: Pastoraat en Prediking
Tweede collecte: Project FRA086 (ook de Avondmaalscollecte)
Locatie: Driestwegkerk

Categorieën:


Liturgie:

1. Welkom en mededelingen
2. Voorzang: Psalm 33:2,7,8 (LvdK)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Gezang 363 (Lvdk; O God die stierf onschuldig)
6. Lezing avondmaalsformulier
7. Gebed
8. Zingen: Weerklank 303 (Ik geloof in God de Vader)
9. Viering
10. Zingen: Psalm 103:1 (OB)
11. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
12. Woord voor de kinderen
13. Zingen: Op Toonhoogte 526 (In de herfst verdort het gras)
14. Schriftlezing: Romeinen 6:1-14
15. Zingen: Psalm 30:1,5 (DNP)
16. Tekstafkondiging: Romeinen 6:1 en 2
17. Verkondiging met als thema: Maak van Goede Vrijdag geen Black Friday
18. Zingen: Gezang 87:1,5 (LvdK; Wij willen God de ere geven)
19. Dankgebed en voorbeden
20. Inzameling van gaven
21. Slotlied: Weerklank 356 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
22. Zegen

Op Toonhoogte 526 – Het woord van onze God

 

Weerklank 356 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world