Gevraagd: leden Missionaire Commissie

De CGK Nunspeet-Ichthus is op dit moment nog druk bezig met het inrichten en organiseren van de nieuwe gemeente, maar we willen ons meer gaan richten op onze roeping: ‘Getuigen zijn van Jezus Christus’.

Hiervoor is door een aantal enthousiaste mensen een start gemaakt met een missionaire commissie, maar er zijn nog mensen nodig! We roepen iedereen die zich hiervoor zou willen inzetten op om zich aan te melden.

Het doel van deze commissie is niet om zelf allerlei evangelisatieactiviteiten te gaan organiseren, maar meer om de gemeente toe te rusten. Evangelisatie is een taak van alle meelevende leden en kan niet ‘uitbesteed’ worden aan een commissie.

De huidige commissie komt daarom graag in contact met leden die het leuk vinden om dit verder op te zetten, idee├źn te verzamelen en uit te werken in een praktisch plan.

Ouderen en jongeren worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world