Nieuwe leden commissie maatschappelijke betrokkenheid

Ichthus wil dienstbaar zijn aan de samenleving van Nunspeet. Help jij mee?

Gevraagd: 1-2 enthousiastelingen die de Commissie Maatschappelijke Betrokkenheid willen versterken. Heb jij goede ideeën hoe onze kerk praktisch van betekenis kan zijn voor onze omgeving en houd je van het organiseren van activiteiten, dan ben je heel hartelijk welkom in onze commissie!

Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijk speerpunt voor de CGK Ichthus. Deze commissie gaat uitwerken wat het in de praktijk betekent om een gemeente te zijn zoals in ons profiel wordt beschreven:

De manier waarop wij met elkaar en anderen omgaan, het pastoraat en de eenheid in verscheidenheid horen een getuigenis te zijn van de liefde van Jezus Christus die het fundament is van onze kerk. Vanuit die liefde willen wij een hechte, warme, enthousiaste, uitnodigende en dienstbare gemeenschap zijn, middenin de samenleving van Nunspeet. Iedereen mag zich welkom voelen in onze gemeente en de leden voelen zich thuis als in het ‘huisgezin van God’.

Onze gemeente kenmerkt zich door het voegen van de daad bij het Woord. Wij komen in beweging; om naar de zondagse diensten te gaan, om onze gaven in dienst te stellen van de gemeente in het pastoraat, jeugdwerk, kerkenraadswerk, catechese, financieel beheer en andere taken, om mensen in nood binnen en buiten de gemeente te helpen, om samen te werken met andere kerken, om onze bijdrage te leveren aan de samenleving in Nunspeet en om alles te doen wat God van ons vraagt en op onze weg brengt.

De commissie maatschappelijke betrokkenheid is bezig met het maken van concrete plannen, de volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

  • Vrijwilligers werven voor Present, het Venster, Philadelphia, Vluchtelingenwerk, etc.
  • Welke andere vrijwilligersprojecten kunnen we starten binnen en/of buiten de gemeente (computerhulp voor ouderen, tuinieren, klussen, boodschappen doen, belastingaangifte, etc.)
  • Is het handig om bij nieuwe projecten samen te werken met andere kerken?
  • Meedenken over het inrichten van wijkteams samen met pastoraat en diaconie
  • Contacten met de gemeente Nunspeet
  • Contacten met politieke partijen
  • Duurzaamheid in de gemeente: gebruik van eerlijke producten in de keuken, duurzaam gebouw, zonnecollectoren, aandacht in de preken (Michazondag), aandragen van Bijbelstudies en catechisatiemateriaal over dit thema, etc.

Lijkt het u of jou leuk om mee te doen in deze commissie? Vraag dan meer informatie bij Gerrit Bikker of Karin Diepeveen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world