Wie, wat en waar in de CGK Ichthus

Op deze pagina vindt u alle informatie om contact op te nemen met personen die een bepaalde functie hebben binnen de kerk. Wilt u contact opnemen met een ander gemeentelid? kijk dan in de digitale gemeentegids. Wilt u meer weten over het verenigingsleven? Ga dan naar de pagina ‘Clubs en Verenigingen’.

Contact opnemen

Belangrijke kerkelijke email adressen:

Predikant: jgschenau@cgknunspeet-ichthus.nl
Voor het aanvragen van voorbede, dankzegging, pastorale contacten en andere zaken waar de predikant voor verantwoordelijk is.

Kerkenraad: scriba@cgknunspeet-ichthus.nl
Voor alle ‘formele’ vragen aan de kerkenraad.

Financiën: penningmeester@cgknunspeet-ichthus.nl
Naar het formulier voor de vrijwillige bijdrage

Diaconie: diaconie@cgknunspeet-ichthus.nl
Bankrekeningnummer Diaconie CGK Nunspeet-Ichthus: NL24RABO0311035361

Ledenadministratie: leden@cgknunspeet-ichthus.nl
Voor adreswijzigingen, verandering email adres of telefoon, geprinte ledenlijst, etc.

Koster: koster@cgknunspeet-ichthus.nl

Communicatie: communicatie@cgknunspeet-ichthus.nl
Commissies en gemeenteleden kunnen mailen naar dit adres om nieuwsberichten, activiteiten of andere interessante, leuke of belangrijke dingen te delen met de rest van de gemeente. De commissie communicatie zal zorgen voor publicatie op de website, in de Ichthusbode, in de email nieuwsbrief of sociale media.

Techniek: beheer@cgknunspeet-ichthus.nl
Voor alle vragen met betrekking tot de werking van de website en de digitale gemeentegids. Commissies die graag hun documenten willen opslaan in de ‘cloud’ kunnen ook contact opnemen met dit team.

Jeugdvereniging: jvsign@cgknunspeet-ichthus.nl

Kerkenraad

Heeft u vragen voor de kerkenraad neemt u dan bij voorkeur contact op met één van de kerkenraadsleden. Wilt u graag een officieel antwoord of een besluit van de kerkenraad, stuur dan een email naar scriba@cgknunspeet-ichthus.nl of een brief naar het postadres.

Predikant

De predikant van onze gemeente is ds. J.G. Schenau. Hij is te bereiken via het email adres jgschenau@cgknunspeet-ichthus.nl of per telefoon (0341) 26 78 87.

Commissies

In de CGK Ichthus zijn commissies actief met specifieke taken en verantwoordelijkheden in de gemeente. U kunt rechtstreeks met deze commissies contact opnemen als u vragen of suggesties heeft.

Kosters

Omdat we geen eigen kerkgebouw hebben maar te gast zijn in de Driestwegkerk, is de taak van de kosters van onze gemeente erg belangrijk. Naast de gewone kosterstaken zorgen zij ervoor dat we een goede relatie houden met onze ‘gastheer’!

Voor vragen kunt u mailen naar: koster@cgknunspeet-ichthus.nl

Bert Polinder (06-23700492)

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world