Connect - groepen voor ontmoeting, verbinding en verdieping

Connectgroepen zijn plekken waar ontmoeting en verbinding plaatsvindt en vormen een aanvulling op het werk in de wijken. Connectgroepen zijn er om samen relaties en vriendschappen op te bouwen. Om ervaringen te delen rondom het geloof in de praktijk en elkaar daarin te stimuleren. Ze voorzien in vriendschappen, gezelligheid, ondersteuning en onderwijs. Ze bieden je steun en houvast in het dagelijks leven omdat je veel met elkaar kunt delen; leuke dingen, plezier, mooie geloofservaringen, maar ook moeite, ziekte, verdriet, vragen en problemen.

Hieronder staat een overzicht van alle Connect groepen in de CGK Nunspeet – Ichthus. Gebruik de knoppen om te filteren per categorie en klik op een groep voor meer informatie. Je kunt dan zelf contact opnemen met de coördinator van de groep of het contactformulier gebruiken.

Alle Bijbelstudie Kinderen Jongeren Ontspanning Sport

Kinderen

Veiligheid en vertrouwen
In de huidige maatschappij is er een grote behoefte aan relaties, aan veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Binding met de kerk vindt niet alleen meer plaats via vaste structuren, maar ook steeds vaker via spontane relaties; daar maken we als kerk dankbaar gebruik van.

Kleine eenheden en groepen vormen daarom een goede aanvulling op de structuur en organisatie van de kerk.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world