Pasen: feest van Licht

Nee, ik ben niet in de bonen en Kerst moet inderdaad nog komen. En ja, het Kerstfeest wordt vaak het feest van het licht genoemd, omdat we de geboorte van Jezus tegelijkertijd met het heidense feest van de Zonnewende vieren: het moment waarop het licht na een periode van duisternis terugkeert en de dagen gaandeweg weer beginnen te lengen. En wees nou eerlijk, hoe kun je in hemelsnaam zo’n gruwelijke gebeurtenis als een kruisiging een feest noemen, laat staan feest van het Licht? Nee, dan toch maar liever een geboorte…

Dinsdag 1 maart jl. sprak president Zelensky van het geteisterde Oekraïne het Europees Parlement via een beeldverbinding toe. De parlementsleden waren bijeengekomen voor een debat over de oorlog in Oekraïne. De toespraak was indrukwekkend, een pleidooi voor vrede en gerechtigheid. Zelensky eindigde met de hoopvolle woorden: “Het leven zal het winnen van de dood, het licht zal het donker overwinnen”. De tolk die de toespraak direct vertaalde in het Engels hield het niet droog en stokte bij het uitspreken van de vertaling. Omstreeks het moment dat deze Ichthusbode verschijnt, hebben we op 27 maart weer het licht naar onze hand gezet door de tijd te verzetten. Alles onder het motto van ‘Hoe langer het licht blijft, hoe beter’. De geleerden zijn het er niet over eens of dit verzetten van de tijd wel nut heeft, het zou het innerlijk ritme van de mens alleen maar verstoren…

Op Golgotha kon het niet langer licht blijven, het was drie uur aardedonker, gitzwart. Jezus gaf de geest. Hij voelde zich door God en iedereen verlaten. Als je daar niet moedeloos van wordt… Voor Jezus werd het weer licht op de derde dag, de steen voor het graf werd weggerold door een engel met een gedaante als een bliksem en kleding wit als sneeuw. De dood kon Hem niet vasthouden, de duisternis kon het niet winnen van het Licht. De discipelen en de Emmaüsgangers begrepen pas later wat Jezus bedoelde met de aankondigingen van het lijden, sterven en opstanding. ‘Ik ben het Licht van de wereld, wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben’. Jezus geeft aan dat er bij Hem en bij God in het geheel geen duisternis is. Hoe donker onze persoonlijke situatie of die van de wereld ook mag zijn of nog worden: de duisternis zal het nooit winnen van het Licht. Jezus zegt tegen Martha: ‘Eenieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?’ Als dát geen feest is…

‘Gij zijt het licht van God gegeven

Een zon die nog haar stralen spreidt

Wanneer het nacht wordt in ons leven

Wanneer het nacht wordt in de tijd

O Licht der wereld, zie er is

Voor wie U kent geen duisternis’

(Lied 75, vers 8, Liedboek)

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world